Transiro ökade omsättningen i Q1, förlusten krympte till 1 miljon kronor

Publicerad

Teknikbolaget Transiro redovisar en ökad omsättning och lägre rörelseförlust under första kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen steg till 4,1 miljoner kronor (3,6).

”Jag är inte nöjd trots 15 procent ökad försäljning men är samtidigt realist då försäljningen fortsatt påverkats av pandemin under första kvartalet. Försäljningssiffrorna har också påverkats av att vi tillsatt bolagets nyckelresurser att arbeta med bolagets framtida expansion vilket kommer visa sig positivt från och med kvartal tre 2022”, kommenterar vd Johan Eriksson.

Ebitda-resultat blev 0,5 miljoner kronor (-1,1), med en ebitda-marginal på 12,2 procent.

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-2,8).

Resultatet efter skatt blev -1,0 miljoner kronor (-2,9), och per aktie 0,00 kronor (-0,01).

Transiro, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning4,13,613,9%
EBITDA0,5-1,1
EBITDA-marginal12,2%
Rörelseresultat-1,0-2,8
Nettoresultat-1,0-2,9
Resultat per aktie, kronor0,00-0,01

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons