Train Alliances ökar beräkning av substansvärde till 128 från 68 kronor per aktie

Publicerad

Train Alliance, som är verksamma inom järnvägsindustrin, ökar sin beräkning av det justerade substansvärdet till 128 kronor per aktie från tidigare 68 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 88-procentiga ökningen sker efter att den oberoende fastighetsvärderaren Svefa gjort en värdering av bolagets markområde i Sigtuna kommun där en ny detaljplan vann laga kraft i början av 2022.

Train Alliance har tidigare meddelat att värderingen kommer att få en ”icke obetydlig påverkan” på det justerade substansvärdet som redovisas som nyckeltal i bolagets delårsrapporter.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons