Tradedoubler ökar omsättning men minskar rörelsevinsten

Publicerad

Onlinemarknadsföringsbolaget Tradedoubler redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 22,5 procent till 469 miljoner kronor (383).

Bruttovinsten blev 100 miljoner kronor (81), med en bruttomarginal på 21,3 procent (21,1).

Ebitda-resultatet blev 17 miljoner kronor (16), med en ebitda-marginal på 3,6 procent (4,2). Minskningen av marginalen uppges vara direkt länkat till investeringar inom nya produkter.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 18 miljoner kronor (17), med en justerad ebitda-marginal på 3,8 procent (4,4).

Rörelseresultatet blev 4 miljoner kronor (7), med en rörelsemarginal på 0,9 procent (1,8).

Resultatet före skatt var 0 miljoner kronor (5).

Resultatet efter skatt blev -1 miljoner kronor (4).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -12 miljoner kronor (11).

”Norden, där vi har en stark marknadsposition, utvecklades bäst igen. De var först med att lansera Metapic och ligger därför ett steg före i utvecklingen av denna affärslinje. DACH-regionen visar en nedgång i intäkter, men god tillväxt av bruttovinst och ebitda”, skriver vd Matthias Stadelmeyer i rapporten.

Frankrike & Benelux och regionen South med Italien och Spanien växte i linje med förväntningarna medan UK tog ett betydande steg framåt, noterar Stadelmeyer vidare.

Tradedoubler, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning46938322,5%
Bruttoresultat1008123,5%
Bruttomarginal21,3%21,1%
EBITDA17166,3%
EBITDA-marginal3,6%4,2%
EBITDA, justerat18175,9%
EBITDA-marginal, justerad3,8%4,4%
Rörelseresultat47-42,9%
Rörelsemarginal0,9%1,8%
Resultat före skatt05
Nettoresultat-14
Kassaflöde från löpande verksamhet-1211

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons