Titania vill genomföra förändringar i obligationslån

Fastighetsutvecklingsbolaget Titania har initierat ett skriftligt förfarande i bolagets utestående obligationslån, i syfte att få godkännande från innehavarna av obligationerna att genomföra vissa ändringar av villkoren för att möjliggöra släppandet av den del av emissionslikviden som fördes över till ett pantsatt bankkonto när obligationerna emitterades. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förutsatt att Titania får obligationsinnehavarnas godkännande i det skriftliga förfarandet kommer bolaget betala ut en ersättning på motsvarande 0,25 procent av obligationernas nominella belopp till obligationsinnehavarna.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons