Tingsvalvets apportemission innebär flera flaggningsmeddelande

Fastighetsbolaget Tingsvalvet har genomfört en riktad apportemisison av 3,4 miljoner stamaktier, vilket resulterar i flera flaggningsmeddelanden, enligt ett pressmeddelande.

Apportemissionen innebär att:
* P.E. Invests ägarandel har minskat från 10,50 procent till 4,43 procent av kapitalet och 4,90 procent av rösterna.
* Futur Pension Försäkringsaktiebolags ägarandel har minskat från 7,45 procent till 0,15 procent av kapitalet och 0,17 procent av rösterna.
* Karlsarvet Capitals ägarandel har minskat från 5,22 procent till 2,96 procent av kapitalet och 2,52 procent av rösterna.

Vidare innebär apportemissionen att:
* Ekofast Invests ägarandel har ökat från 2,23 procent till 8,98 procent av kapitalet och 9,57 procent av rösterna.
* Eiendomsinvestors ägarandel har ökat från 0,78 procent till 7,54 procent av kapitalet och 8,33 procent av rösterna
* TTC Invest har ökat från noll procent till 5,77 procent av kapitalet och 6,37 procent av rösterna.
* Anders Tangens ägarandel privat och genom bolag har ökat från 1,95 procent till 7,15 procent av kapitalet och 7,33 procent av rösterna.

Vidare innebär apportemissionen innebär att Lodets ägarandel har understigit flaggningsgränsen om 10 procent och således minskat från 19,72 procent till 8,35 procent av kapitalet och 9,21 procent av rösterna.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons