TIN Ny Teknik minskade 8,1 procent i februari – fler portföljbolag överraskar positivt än negativt

Publicerad

Fonden TIN Ny Teknik minskade 8,1 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,2 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 17,0 procent vilket är sämre än jämförelseindex som stigit med 19,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Carl Armfelt och Erik Sprinchorn.

Förvaltarduon inleder med att uttrycka deras bestörtning över Rysslands omotiverade militära invasion av Ukraina. De skriver hur invasionen inte bara åsamkar mänskligt lidande utan även är ett hot mot den europeiska och internationella världsordningen. Paralleller dras till Berlinmurens fall och terrorattackerna i New York vilka är händelser som förändrade världen för evigt. Krig i Europa 2022 tror förvaltarduon blir ett liknande paradigmskiftande event.

Förvaltarduon diskuterar även att krigsutbrott historiskt varit klassiska ”köptillfällen” men de påpekar samtidigt att det statistiska urvalet är begränsat. Som investerare får man inte negligera sammanhanget och att utmaningar också kan sträcka sig över längre tid. Innovativa bolag beskrivs ha haft ett negativt sentiment under ett år, när ett skifte kommer är ovisst.

Gällande rapportperioden för fjärde kvartalet har nästintill samtliga bolag rapporterat. Dubbelt så många bolag har överträffat fondförvaltarnas förväntningar än som kommit med besvikelser. Medianbolaget i fonden spås växa organiskt med cirka 25 procent under 2022.

Förvaltarduon beskriver även hur fundamenta och aktiekurser kan gå åt olika håll under längre tid än man förväntar sig, när en vändning kommer är oviss men förvaltarna menar att investerarens viktigaste mentala tillgång är tålamod. Enligt förvaltarnas nulägesanalys är det tydligt att bolagen fortsätter utvecklas väl och bolagen har en låg exponering mot Ryssland. Investerare som vågar tro på fortsatt tillväxt beskrivs i dagsläget få ovanligt mycket betalt i värderingstermer.

De tre innehav som bidrog mest till den relativa avkastningen under månaden var Chemometec, Paradox Interactive, och SOBI. De innehav som påverkade mest negativt var Mercell, Embracer och Cint Group.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Embracer, Evolution och Surgical Science.

Fondens största segment var mjukvara med en vikt på 33 procent, följt av hälsa på 27 procent och digitala varumärken på 23 procent.

TIN Ny Teknik, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-8,1Index MM, förändring i procent-4,2

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons