TIN Ny Teknik minskade 1,1 procent i juni – lyfter QT Group och Veeva Systems

Publicerad

Fonden TIN Ny Teknik minskade 1,1 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,7 procent. På rullande 12 månader har fonden avkastat 1,6 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Carl Armfelt och Erik Sprinchorn.

Inledningsvis skriver förvaltarna att man såg en oregelbunden utveckling på de nordiska marknaderna. Månaden präglades av få företagsnyheter eller rapporter.

Under juli kommer de första rapporterna för det andra kvartalet och förvaltarna menar att den första veckan blir av särskilt intresse då denna vecka också kallas vinstvarningsveckan i mjukvarusektorn. Både Addnode och Upsales meddelade under förra veckan att dess återkommande intäkter stått still under det andra kvartalet.

Vidare beskriver förvaltarna hur de utvärderar bolag. Fokus ligger på uthålliga konkurrensfördelar utöver tillväxt och höga marginaler.

”En populär metafor för en uthållig affärsmodell är att den har en vid vallgrav runt sig, som konkurrenter inte kan ta sig över”, skriver förvaltarna.

Som exempel på detta lyfts mjukvarubolagen QT Group och Veeva Systems. Båda bolagen beskrivs ha en stark position inom en eller flera nischbranscher med svårutbytbar produkt.

”Baserat på var vi står i den ekonomiska cykeln är vår uppfattning att företag med en dominant position i sina specifika nischer kommer att uppvisa större motståndskraft och tillväxt jämfört med företag som har en mer generell exponering. I ljuset av detta kommer vi sannolikt även framöver ha fortsatt högt fokus på bolag med starka marknadspositioner och som kan fortsätta visa god tillväxt”, avslutar förvaltarna.

De främsta positiva bidragen till fondens avkastning kom från portföljbolagen Unity, BioGaia och Surgical Science.

Kindred, Viaplay och Addnode tyngde portföljen mest under månaden.

Vid månadsskiftet var Evolution, Surgical Science och Novo Nordisk de största innehaven i portföljen.

Fonden hade störst exponering mot Hälsa, Mjukvara och Digitala Varumärken med exponeringar om 32, 28 respektive 22 procent.

TIN Ny Teknik, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,1
Index MM, förändring i procent0,7
Fond ett år, förändring i procent1,6
Index ett år, förändring i procent11

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons