Time People Group redovisar en kraftig ökning av intäkter och resultat i det tredje kvartalet

Publicerad

Konsultbolaget Time People Group redovisar en kraftig ökning av intäkter och resultat i det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret, november 2021 till januari 2022, jämfört med samma period föregående år.

Nettoomsättningen steg 74,4 procent till 82,5 miljoner kronor (47,3).

Ebitda-resultat blev 7,7 miljoner kronor (3,1), med en ebitda-marginal på 9,3 procent (6,6).

Rörelseresultatet blev 6,3 miljoner kronor (2,1), med en rörelsemarginal på 7,6 procent (4,4).

Resultatet före skatt var 6,3 miljoner kronor (2,1).

Resultatet efter skatt blev 4,0 miljoner kronor (1,1), en ökning med 263,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,55 kronor (0,15), vilket innebär en ökning med 266,7 procent mot föregående år.

Time Peope Group rapporterade sitt bästa tredje kvartalet hittills.

– Vi fortsätter att leverera ett mycket bra resultat som en följd av vår tillväxtresa och vårt fokuserade arbete. Under kvartalet har vi upplevt en fortsatt stark efterfrågan på alla våra dotterbolags tjänster. Kombinerat med en positiv organisk tillväxttrend i flertalet av våra bolag har vi lyckats skapa ett positivt momentum som vi definitivt kommer fortsätta arbeta med framåt, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group i delårsrapporten.

Time People Group, MkrQ3-2021/2022Q3-2020/2021FörändringNettoomsättning82,547,374,4%EBITDA7,73,1148,4%EBITDA-marginal9,3%6,6%Rörelseresultat6,32,1200,0%Rörelsemarginal7,6%4,4%Resultat före skatt6,32,1200,0%Nettoresultat4,01,1263,6%Resultat per aktie, kronor0,550,15266,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons