Tietoevry minskar omsättning – justerat ebita svagare än väntat

Publicerad

It-konsulten Tietoevry redovisar en omsättning som var lägre än väntat under andra kvartalet. Även det justerade ebita-resulatet inkom svagare än väntat.

Omsättningen sjönk 5,9 procent till 695,2 miljoner euro (739,1). Utfallet kan jämföras med Vara Research analytikerkonsensus som låg på 730. Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent (5).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 72,9 miljoner euro (78,7), väntat 82, med en justerad ebita-marginal på 10,5 procent (10,6).

Rörelseresultatet blev 41,2 miljoner euro (39,7). Rörelsemarginalen var 5,9 procent (5,4).

Resultatet efter skatt blev 25,3 miljoner euro (21,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11 miljoner euro (8).

Tietoevry upprepar sina utsikter för helåret. Konsultbjässen förväntar sig en organisk tillväxt på 5-7 procent. Justerad ebita-marginal väntas bli 13-13,5 procent.

Tietoevry, MEURQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning695,2730-4,8%739,1-5,9%
Organisk försäljningstillväxt, procent35-40,0%
EBITA, justerat72,982-11,1%78,7-7,4%
EBITA-marginal, justerat10,5%11,2%10,6%
Rörelseresultat41,239,73,8%
Rörelsemarginal5,9%5,4%
Nettoresultat25,321,816,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet11837,5%

Konsensusdata från Vara Research

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons