TF Bank ökade rörelseresultatet som väntat i fjärde kvartalet (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentar)

Nischbanken TF Bank redovisar intäkter och resultat i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.

De totala intäkterna uppgick till 296 miljoner kronor (233,7), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Finwire.

Rörelsekostnaderna uppgick till 127,2 miljoner kronor (95), analytikerkonsensus var 121 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 70,1 miljoner kronor (61,8), väntat var 75 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 98,7 miljoner kronor (76,9), väntat var 99 miljoner kronor. Nettoresultatet blev 77,9 miljoner kronor (59,2), väntat var 76 miljoner kronor. Resultatet per aktie blev 3,52 kronor (2,67).

Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 1,00 kronor.

”Tillväxten för TF Banks låneportfölj fortsätter och uppgick till 8 procent i lokala valutor under årets sista kvartal. Rörelseresultatet ökade med 28 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020 och avkastningen på eget kapital uppgick till 25 procent. Under det fjärde kvartalet redovisade Credit Cards ett positivt rörelseresultat och vår bedömning är att segmentet har goda förutsättningar att leverera attraktiv riskjusterad avkastning under kommande år”, uppger vd Mattias Carlsson. Kreditkort kommer att lanseras i Österrike.

Banken planerar att fortsätta expandera under 2022.

”Under 2022 planerar vi för vidare expansion, framförallt i vår tyska kreditkortsverksamhet, men även på de nordiska marknaderna inom Consumer Lending och Ecommerce Solutions”, uppger TF Bank-chefen.

Han kommenterar också penningpolitiken och dess påverkan på bolaget.

”När stödköpen dras tillbaka förändras förutsättningarna på obligationsmarknaden och om planerna verkställs fullt ut kan priset på risk komma att stiga. För vår del kan detta innebära att en lång period med sjunkande finansieringskostnader går mot sitt slut och att vi behöver höja våra inlåningsräntor framöver.”

TF Bank, MkrQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020Intäkter2962960,0%233,7Rörelsekostnader-127,2-121-95Kreditförluster-70,1-75-61,8Rörelseresultat98,799-0,3%76,9Nettoresultat77,9762,5%59,2Resultat per aktie, kronor3,522,67Utdelning per aktie, kronor1,001,00Konsensusdata från Finwire

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons