TF Bank: Intervju med VD Mattias Carlsson

TF Banks VD Mattias Carlsson intervjuas av Daniel Ljungström om bolagets utveckling under de sista åren. Han förklarar hur de väljer marknader att expandera till samt hur de med hjälp av nischade strategier håller lönsamheten uppe. Mattias kommenterar även hur de arbetar med att kontrollera riskerna och hur en situation med högre räntor kan komma att påverka TF Bank.

Titta på intervjun via denna länk: https://www.youtube.com/embed/AgVBusz3i2I

Finwire Media hjälper små och medelstora företag samt fondbolag med investerarkommunikation.

https://www.youtube.com/embed/AgVBusz3i2I

https://www.finwire.tv
Twitter: @FinwireMedia

Annons