Templeton Global Bond ökade 0,78 procent i december – spår ihållande inflation under första halvan av året

Fonden Templeton Global Bond A(Mdis)USD steg 0,78 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,66 procent. Under 2021 minskade fonden 4,87 procent och var därmed bättre än index som minskade 6,50 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Michael Hasenstab och Calvin Ho.

Förvaltarduon inleder med att konkludera att marknadsräntorna generellt steg under det fjärde kvartalet till följd av att centralbankerna började kommunicera en penningpolitisk åtstramning. Federal Reserve annonserade dessutom att de kommer accelerera sin minskning av deras balansräkning vilket fick den 10-åriga räntan att åter öka.

Vidare kommenterar förvaltarna att den amerikanska dollarn generellt stärktes mot många valutor under det fjärde kvartalet. Fondens överexponering i japanska yen och colombiansk peso bidrog negativt till fondens relativa avkastning medan fondens position i kinesiska yuan bidrog positivt till fondens positiva avkastning.

Dock backade den amerikanska dollarn under december och fondens valutaexponering mot Argentina, Brasilien och Indien bidrog positivt till fondens relativa avkastning. Däremot bidrog fondens valutaexponering i Japan, Sydkorea, Chile och Australien negativt till fondens relativa avkastning.

Därutöver framhäver förvaltarduon fondens exponering mot norska kronan som gynnsam där de betonar att Norge har ett starkt finansiellt ramverk samtidigt som den norska centralbanken har börjat normalisera sin penningpolitik genom att höja räntan med 0,25 procent.

Vidare kommenterar förvaltarna att inflationen kvarstod på rekordhöga nivåer under kvartalet vilket ytterligare motiverade centralbankernas höjning av räntorna. Fonden fokuserar på obligationer med hög ränta i lokala valutor i motståndskraftiga ekonomier.

Förvaltarduon beskriver vidare att fonden fortsatt fokuserar på att ha en låg portföljduration med undervikt i utvecklade ekonomier. Fonden fokuserar på att hålla kortfristiga amerikanska statspapper och har för närvarande ingen durationsexponering mot Euroområdet.

Avslutningsvis sammanfattar förvaltarna att de spår att den ekonomiska återhämtningen kommer fortskrida under 2022 samtidigt som penningpolitiken kommer att normaliseras. Inflationen spås förbli hög under första halvan av 2022 för att därefter dämpas. Samtidigt framhäver de att den höga inflationen kan påverka inflationsförväntningarna varpå inflationen kan bli än mer ihärdig – en risk som fondförvaltarna har i beaktning.

Templeton Global Bond A(Mdis)USD, %december, 2021Fond MM, förändring i procent0,78Index MM, förändring i procent-0,66Fond i år, förändring i procent-4,87Index i år, förändring i procent-6,50

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons