Tellus Midas minskade 5,9 procent i februari – sålt banker med exponering mot Ryssland

Publicerad

Fonden Tellus Midas minskade 5,9 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,4 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit med 13,1 procent, vilket är bättre än jämförelseindex som stigit med 11,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

Förvaltarduon inleder med sin bestörtning över kriget i Ukraina. Oron har lett till oro på världens börser och utvecklingen de senaste två månaderna beskrivs som en av de svagaste startarna på ett nytt år på över ett sekel.

Förvaltarduon valde att öka likviditeten i fonden rejält under månaden genom försäljning av banker med exponering mot Ryssland, såsom Unicredit och Societe Generale. Förvaltarna skriver att de avser vidmakthålla en högre likviditet tills turbulensen på finansmarknaden lugnar ned sig samt för att vara flexibla när köptillfällen ges.

Förvaltarduon skriver vidare att en konsekvens av kriget kommer bli stigande råvarupriser, både matpriser och energipriser. Detta sker ovan på en redan hög inflation och hur bestående prisökningarna kommer bli är svårt att bedöma.

Trots den höga inflationen tror förvaltarna att kriget kommer innebära att centralbankerna inte höjer styrräntorna lika kraftigt. På kort sikt har ränteoron därmed dämpats vilket syns på marknadsräntorna som backat under månaden.

Förvaltarna skriver dock att den globala ekonomin fortfarande påvisar en stark tillväxt och flera storbolag kom in med starka kvartalsrapporter. De understryker att bolagen har starka balansräkningar och stora kassor vilket kan användas till återköp av aktier för att understödja kurserna.

Störst geografisk exponering var vid månadsskiftet mot Sverige på 38 procent följt av USA på 14 procent.

Största enskilda innehav var vid månadsskiftet Veoneer, Sampo och UBS Group med portföljevikter på 8,2, 4,9 och 4,8 procent.
Tellus Midas, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-5,9Index MM, förändring i procent-3,4

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons