Tellus Globala Investmentbolag ner 0,1 procent i augusti – ökat i Swedish Match

Fonden Tellus Globala Investmentbolag minskade 0,1 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport rån förvaltarna Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

Förvaltarna skriver inledningsvis att augusti blev ännu en volatil månad som slutade svagt när den amerikanska centralbankschefen Powell varnade för tuffare tider för både hushåll och företag. Budskapet fick enligt förvaltarna börserna att sjunka samt långräntor och dollarn att stiga.

”Situationen är för tillfället komplext då västvärlden delvis brottas med olika utmaningar. Medan Europa fruktar fortsatt skyhöga energipriser och inflation när Ryssland stryper exporten av rysk olja och gas, så har USA visserligen också problem med inflationen, men riskerna i USA är snarare relaterad till en stram arbetsmarknad med låg arbetslöshet och relativt stark ekonomi”, skriver förvaltarna.

Fonden har intagit viss försiktighet och investerat defensivt genom att bland annat ökat
innehavet i Swedish Match som står under uppköp. Fonden har även övervikt mot
amerikanska kvalitetsbolag vilket innebär en betydande dollarexponering, något som förvaltarna menar är lyckat i tider då dollarn är stark.

Förvaltarna skriver även retoriken i massmedia för tankarna till domedagen, men att det trots det finns det en del positiva variabler att lyfta fram.

”Den svaga kronan innebär en konkurrensfördel för svenska exportbolag som kan ta marknadsandelar och generera fina vinster. Europeiska bolag har överlag blivit betydligt billigare för amerikanska investerare vilket skulle kunna innebära en uppköpsvåg i Europa. Dollarn har bara i år stigit med 12 procent mot euron och 19 procent mot svenska kronan per senaste månadsskiftet”, skriver förvaltarna.

Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Apple, Microsoft och Berkshire Hathaway med portföljvikter om 7,0, 6,6 respektive 6,0 procent.

Tellus Globala Investmentbolag, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,1
Index MM, förändring i procent1,2
Fond 1 år, förändring i procent-9,7
Index 1 år, förändring i procent4,8

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons