Teckningsoptioner till anställda i Medclair Invest övertecknades

Publicerad

Medclair Invest erbjöd nyligen personal och anställda i dess dotterbolag att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Samtliga anställda har valt att delta i emissionen, som övertecknades kraftigt, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Totalt erbjöds 2,4 miljoner optioner med en löptid på två år. Lösenpriset fastställdes till 2,10 kronor och i skrivande stund står aktien i 1,24 kronor. Det innebär att aktien måste stiga cirka 70 procent från dagens nivå till tiden för inlösen, annars förfaller optionerna värdelösa.

Vid fullteckning uppgår utspädningseffekten till 2,4 procent.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons