Tbd30 ingår avtal om förvärv av Spolargruppen Sverige, inleder ny noteringsprocess med Nasdaq Stockholm

Publicerad

Spac-bolaget Tbd30 har ingått avtal om att förvärva Spolargruppen Sverige och inleder ny noteringsprocess med Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tbd30 har ingått avtal med Capillar Equity Fund I samt ytterligare minoritetsaktieägare om förvärv av Spolargruppen Sverige, en svensk aktör inom rörinfodring, så kallad relining, slamsugning, och rörspolning.

Förvärvet är villkorat av godkännande från aktieägarna på en extra bolagsstämma som beräknas hållas den 19 april samt under förutsättning att samtliga av Nasdaq Stockholms noteringsvillkor för en bolagskombination som genomförs av ett förvärvsbolag uppfylls. Planen är att det kombinerade bolaget ska noteras på First North.

Den totala köpeskillingen för förvärvet uppgår till 801 miljoner kronor på kontant- och skuldfri basis och vederlaget utgörs av en kombination av kontanter och nyemitterade A-aktier.

Aktieägare i Tbd30 som tillsammans representerar 78 procent av kapital och röster har oåterkalleligt åtagit sig att rösta för förvärvet och övriga beslut på den extra bolagsstämman.

Tbd30 genomför en som en del av förvärvet och den fortsatta finansieringen en riktad nyemission på 1,5 miljoner nya A-aktier till en teckningskurs på 100 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 150 miljoner kronor före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen tecknas av bland andra Lannebo Fonder och Carnegie Fonder.

Spolargruppen Sverige hade helåret 2021 en proforma nettoomsättning på 512 miljoner kronor med ett proforma justerat ebitda-resultat på 103 miljoner kronor. Antalet anställda var 310 vid årsskiftet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons