Talkpool: Avslutar 2021 med tillväxt – Penser

Publicerad

Tillväxt i Q4

Omsättningen för Q4 uppgick till EUR 6,6 m (6,4 m) vilket var 2% över våra estimat om EUR 6,5 m. Intäkterna växte därmed 4% y/y. För helåret 2021 växer intäkterna 15% y/y drivet av organisk tillväxt samt förvärvet av Nordic Proptech. Under året har bolaget växt starkt i Tyskland via samarbetet med Deutsche Telecom.

https://docs.penser.se/a/2654/TALK20220318.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/avslutar-2021-med-tillvaxt-talkpool

Penser Access

Annons