Swedbanks rörelseresultat något högre än väntat (uppdatering)

(Tillägg i hela nyheten)

Swedbank redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var något högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 11 455 miljoner kronor (11 631), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 6 762 miljoner kronor (6 770), väntat 6 734 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3 581 miljoner kronor (3 360), väntat var 3 640 miljoner kronor.

Tradingnettot uppgick till 122 miljoner kronor (585), konsensus 302 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 087 miljoner kronor (4 974), analytikerkonsensus var 5 139 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 158 miljoner kronor (246), väntat var 371 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 5 754 miljoner kronor (6 182), väntat var 5 621 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 617 miljoner kronor (4 975), väntat var 4 502 miljoner kronor.

”Provisionsintäkterna minskade till följd av säsongsmässigt lägre kortintäkter, mindre aktivitet på
kapitalmarknaderna och lägre börskurser. Nettoresultatet finansiella poster sjönk till följd av ökade kreditspreadar och negativa värdeförändringar på derivat relaterade till vår upplåning. Kostnaderna utvecklas enligt plan och kostnadstaket på 20,5 miljarder kronor samt ytterligare 500 miljoner kronor för utredningar, kvarstår”, säger vd Jens Henriksson i rapporten.

Swedbank, MkrQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021
Intäkter11 45511 614-1,4%11 631
Räntenetto6 7626 7340,4%6 770
Provisionsnetto3 5813 640-1,6%3 360
Tradingnetto122302-59,6%585
Rörelsekostnader-5 087-5 139-4 974
Kreditförluster-158-371-246
Rörelseresultat5 7545 6212,4%6 182
Nettoresultat4 6174 5022,6%4 975

Konsensusdata från Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons