Swedbank Robur Smallcap USA ökade 12,90 procent i juni – diskuterar innehavet NV5

Publicerad

Fonden Swedbank Robur Smallcap USA steg 12,90 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 23,12 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Adam Nyström.

I månadsrapporten lyfter förvaltaren det tekniska konsultbolaget NV5, som är ett av fondens sämsta innehav i år. Bolaget har utvecklats stark under en längre tid men förväntansbilden och värderingen på bolaget förklaras ha blivit något hög under inledningen av 2022.

Under våren har Nyström träffat bolagets grundare och vd under en konferens.

”Jag tycker att de har en bra plan för hur man vill fortsätta att utveckla bolaget till att bli en ännu större aktör inom ett antal olika områden”, kommenterar förvaltaren.

Främsta fokus för verksamheten förklaras vara mot affärsområdet Geospatial där man samlar in och analyserar data från satelliter, drönare och fartyg. Affärsområdet omsätter ungefär 300 miljoner dollar – vilket är cirka en tredjedel av den totala omsättningen.

”Bolag inom Geospatial värderas vanligtvis högre än konsultbolag. Fonden ökade sin position i aktien efter mötet och det är ett av de större innehaven i fonden idag”, avslutar Nyström.

Vid ingången av månadsskiftet var fondens tre största innehav GXO Logistics, Comfort Systems och Advanced Drainage Systems med portföljvikter om 7,50, 5,25 respektive 5,0 procent.

Klart största sektor var samtidigt industri med exponeringen 75,2 procent, följt av hälsovård och informationsteknik med exponeringarna 12,3 respektive 7,3 procent.

Swedbank Robur Smallcap USA, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent12,90
Fond i år, förändring i procent23,12

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons