Swedbank Robur Smallcap USA minskade 4,2 procent i april – attraktiva ingångslägen i tillväxtbolag

Fonden Swedbank Robur Smallcap USA minskade 4,20 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,68 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Christian Blink.

Inledningsvis skriver förvaltaren att april präglades av fortsatt hög volatilitet och stora kursfall. Undervikten mot energi och råvaror samt övervikten mot tillväxt- och kvalitetsbolag förklaras ha tyngt fondens utveckling den senaste tiden.

Under perioden ökade förvaltaren inom mjukvara genom köp i Smartsheet och Lightspeed. Samtidigt adderades Paylocity som nytt innehav, ett bolag fonden tidigare haft i portföljen.

”Faktum är att jag för första gången sedan fonden lanserades är övervikt inom teknologi. De priser man får idag på många tillväxtbolag kunde man bara drömma om för ett par år sedan. För mig har väldigt lite hänt som gör att jag inte skulle vilja äga dessa bolag över tid. Snarare tvärtom, och nu också till betydligt lägre priser än tidigare”, avslutar förvaltaren.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Advanced Drainage Systems, First Hawaiian och Pinnacle Financial Partners med portföljvikter om 4,55, 4,51 respektive 3,92 procent.

Största sektor var industri, följt av finans och informationsteknik.

Swedbank Robur Smallcap USA, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-4,20
Fond i år, förändring i procent-13,68

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons