Swedbank Robur Smallcap Emerging Markets minskade 3,11 procent i april – Taiwanesiska Chroma nytt innehav

Fonden Swedbank Robur Smallcap Emerging Markets minskade 3,11 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,49 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jens Barnevik.

Inledningsvis skriver förvaltaren att fonden under perioden adderat taiwanesiska IT-företaget Chroma ATE till portföljen.

”Chroma tillverkar maskiner för test inom ett antal områden. Deras utrustning används bland annat inom batteritillverkning, elbilstillverkning, halvledartillverkning och LED-tillverkning. Vi har träffat bolaget ett antal gånger senaste åren och imponerats av bredden i produkterbjudandet och i synnerhet deras elbilsrelaterade verksamhet. Testutrustning köps in när industrier växer och måste investera i ny produktionsutrustning”, skriver Barnevik.

Vidare menar förvaltaren att Chroma endast har ett fåtal konkurrenter där amerikanska Teradyne och japanska Advantest är de huvudsakliga aktörerna. Chroma har nu däremot kommit ner till en lägre värdering och möjliggjort fondens investering.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var ULVAC, Genomma Lab Internacional och Innodisk med portföljvikter om 3,34, 2,91 respektive 2,84 procent.

Största sektor var informationsteknik, följt av hälsovård och konsumentvaror.

Gällande den geografiska fördelningen var 44,2 procent av allokerat kapital investerat i Taiwan. Därefter följde Sydkorea med en exponering om 25,3 procent.

Swedbank Robur Smallcap Emerging Markets, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,11
Fond i år, förändring i procent-6,49

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons