Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige minskade 6,25 procent i april – tagit in Getinge och Nordnet i portföljen

Fonden Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige minskade 6,25 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,08 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Henrietta Theorell.

Inledningsvis skriver förvaltaren att svenska småbolag föll kraftigt i april. Turbulensen beskrivs bland annat bero på kriget i Ukraina, nedstängningarna i Kina kopplat till covid-19 samt att centralbankerna nu börjar höja räntorna.

För fonden var kommunikationstjänster den svagaste branschen under månaden. Netflix rasade efter att man rapporterat ett fallande antal abonnenter vilket påverkade sentimentet kring digital underhållning ordentligt. Stillfront, Embracer, Storytel och Nent föll alla kraftigt under månaden.

Fonden gynnades av sin exponering mot råvarusektorn där både Boliden och Holmen steg med cirka 10 procent under månaden.

De främsta positiva bidragsgivarna till utvecklingen under månaden var Hexatronic, Q-linea och Saab.

Under månaden sålde fonden sin position i Sinch samtidigt som nya positioner initierades i Getinge och Nordnet.

”Den stigande räntan drabbar värderingen av tillväxtaktier negativt samtidigt som den är positiv för bankerna, så månadens positionsförändringar syftar till att göra fonden bättre positionerad för det stigande ränteläget” skriver förvaltaren.

Utöver de nya positionerna valde fonden att öka i Avanza och Sobi.

Fondens tre största innehav var Lagercrantz, Addtech och NCAB med portföljvikter om 3,93, 3,87 respektive 3,00 procent.

Största sektorerna i fonden var industri, informationsteknik och fastigheter med portföljexponeringar om 38,8, 17,4 respektive 13,2 procent.

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,25
Fond i år, förändring i procent-24,08

Linn Wirdemo
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons