Swedbank Robur Småbolagsfond Norden minskade 5,81 procent i april – Avanza, Sobi och Saab nya portföljinnehav

Fonden Swedbank Robur Småbolagsfond Norden minskade 5,81 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 22,37 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Marcus Rylander.

Inledningsvis skriver förvaltaren att aktiemarknaden under perioden fokuserade på den makroekonomiska utvecklingen i världen där krig, inflation och utbudsstörningar stod i centrum. April har bjudit på historiskt låga värderingar i många konsument- och verkstadscykliska aktier. Enligt Rylander grundar sig fondens motvind i bristen på investeringar i råvarubolag inom exempelvis energi- och oljebranschen.

Under månaden tog fonden en ny position i Avanza.

”Avanzas aktie har utvecklats svagt i år då de börsrelaterade courtage och fondintäkterna minskat, men kommer sannolikt kompensera detta med högre ränteintäkter vid framtida ränteökningar”, skriver förvaltaren.

Fonden tog även in läkemedelsbolaget Sobi i portföljen under april. Förvaltaren menar att bolaget har en god tillväxthistorik och stabila kassaflöden. Utöver detta har man också tagit en position i svenska försvarsbolaget Saab som förväntas stiga i takt med kommande års ökade försvarsbudgetar.

De nya portföljinnehaven har finansierats genom försäljning av ett flertal aktier förvaltaren bedömt som dyra eller förväntas ha en svagare utveckling framöver.

Största innehaven i fondens portfölj var Lagercrantz, Valmet och Bakkafrost med portföljvikter om 3,13, 2,65 respektive 2,42 procent.

De sektorer med störst exponering i fonden var industri, informationsteknik och hälsovård med portföljvikter om 34,7, 23,8 respektive 8,5 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige största region med 57,6 procent. Därefter kom Norge, Finland och Danmark med exponeringar om 20,4, 12,8 respektive 9,2 procent.

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-5,81
Fond i år, förändring i procent-22,37

Linn Wirdemo
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons