Swedbank Robur Realränta minskade 3,50 procent i mars – månaden präglades av kraftiga ränteuppgångar

Fonden Swedbank Robur Realränta minskade 3,50 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,46 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Sofia Holma.

Inledningsvis skriver förvaltaren att mars präglats av kraftiga ränteuppgångar då marknaden flyttat sitt fokus från den geopolitiska oron kring kriget i Ukraina och istället fokuserat på de stigande inflationsriskerna kriget medför.

Riksbanken har kommunicerat att man planerar att höja räntan snabbare än man tidigare signalerat. Marknaden förväntar sig att räntan kommer stiga med 1 procent under 2022 och till över 2 procent i slutet av 2023.

”Realränteobligationer handlade väldigt starkt under första delen av månaden då realräntorna sjönk men under andra halvan av månaden blev de återigen högre. Inflationen i Sverige uttryckt som konsumentprisindex (KPI) steg till 4,3 procent. Högre priser än väntat på tjänster, mat och varor bidrog till den oväntat höga siffran”, skriver Holma.

Att fonden hade en undervikt i reala obligationer och en övervikt i nominella obligationer bidrog negativt till fondens avkastning. Samtidigt var transaktionskostnaderna väldigt höga under början av mars vilket också tyngde avkastningen.

Majoriteten av fondens portfölj var vid månadsskiftet investerad i svenska statsobligationer. Det genomsnittliga kreditbetyget uppgick till AA+ där 91,03 procent av portföljen bestod av värdepapper med kreditbetyget AAA.

Fondens ränteduration uppgick vid månadsskiftet till 6,02 år.

Swedbank Robur Realränta, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,50
Fond i år, förändring i procent-1,46

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons