Swedbank Robur Realränta minskade 0,10 procent i april – höjd ränta från centralbanken

Fonden Swedbank Robur Realränta minskade 0,10 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,55 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Sofia Holma.

Inledningsvis skriver förvaltaren att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procent under april. Detta beskrivs vara en snabb omsvängning från februari då prognosen var att en första räntehöjning först skulle ske under andra halvåret 2024.

Det som låg till grund för räntehöjningen var de höga inflationssiffrorna och att energiinflationen börjat sprida sig till andra delar av konsumtionskorgen. KPI för mars steg till 6 procent. Marknaden prissätter nu att reporäntan kommer att ligga över 2,2 procent om ett år vilket är en procent högre än Riksbankens prognos.

Under april månad har fonden haft en lägre avkastning än jämförelseindex.

”Fonden har en undervikt i reala statsobligationer med lång löptid till förmån för säkerställda bostadsobligationer med kortare löptid, eftersom längre statsobligationsräntor fortfarande är låga jämfört med andra räntetillgångar. Men under månaden har reala statsobligationsräntor stigit mindre relativt nominella obligationer vilket varit negativt för fondens avkastning i förhållande till jämförelseindex”, skriver förvaltaren.

Majoriteten av fondens portfölj var vid månadsskiftet investerad i svenska statsobligationer. Det genomsnittliga kreditbetyget uppgick till AA+ där 90,78 procent av portföljen bestod av värdepapper med kreditbetyget AAA.

Fondens ränteduration uppgick vid månadsskiftet till 5,92 år.

Swedbank Robur Realränta, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,10
Fond i år, förändring i procent-1,55

Linn Wirdemo
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons