Swedbank Robur Ny Teknik minskade 1,15 procent i juni – hög aktivitet i portföljen

Publicerad

Fonden Swedbank Robur Ny Teknik minskade 1,15 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,97 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Fredrik Stenkil och Jesper Birch-Jensen.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de största positiva bidragsgivarna under perioden var ON Semiconductor, Wise och Xvivo. I den negativa vågskålen återfanns samtidigt främst Smartsheet, Fortnox och QT Group.

”Under våren har vi fortsatt att lägga stort fokus på att renodla portföljen och avyttra bolag som inte går med vinst eller har en beprövad produkt. Samtidigt har vi fokuserat på att öka andelen väletablerade bolag som vi bedömer håller en god teknikhöjd då vi känner att dessa tidigare varit underrepresenterade i fonden”, utvecklar duon.

Dessa företag bedöms även ha en stark position på marknaden, hög andel återkommande intäkter, höga bruttomarginaler och lång historik av växande kassaflöden.

”Ovanstående renodling ämnar att över tid bygga en större bas av kärninnehav i fonden med låg volatilitet i vinsttillväxten”, fortsätter duon.

Under perioden har fonden ökat positionerna i flera existerande innehav, bland annat Synopsys, MSCI och Ansys. Därtill har mjukvarubolaget Servicenow och Addnode adderats som nya innehav till portföljen.

Samtidigt minskade man i Novo Nordisk, Sinch och Xvivo. Innehaven i Cint, Athanase, Smarteye, Infant Bacterial Therapeutics och MTG avyttrades.

Vid ingången av månadsskiftet var fondens tre största innehav Fortnox, Novo Nordisk och Paradox med portföljvikter om 5,65, 5,19 respektive 4,41 procent.

Största sektorer var informationsteknik, hälsovård och kommunikationstjänster med vikterna 52,3, 31,9 respektive 14,0 procent.

Swedbank Robur Ny Teknik, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,15
Fond i år, förändring i procent2,97

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons