Swedbank Robur Ny Teknik minskade 10,76 procent i april – avyttrat positioner i Capgemini och Boozt

Fonden Swedbank Robur Ny Teknik minskade 10,76 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 25,22 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Fredrik Stenkil.

Inledningsvis skriver förvaltaren att majoriteten av portföljbolagen har presenterat sina rapporter för det första kvartalet. Viktat efter positionernas storlek har försäljningstillväxten under kvartalet har hamnat på 19 procent, något som förvaltaren bedömer som mycket bra.

Vidare menar Stenkil att den höga affärstakt som karaktäriserade årets första månader nu börjat avta något. Under månaden har fonden avyttrat sina positioner i Capgemini och Boozt samt köpt in Cellavision och Integrum.

Däremot har huvudfokus i april legat på att följa existerande innehav och justera portföljvikterna. Några aktier där fonden ökat sitt innehav är Surgical Science, Crayon, Qt Group, Truecaller, Spotify och Nordic Semi.

Fonden har under månaden haft en svagare utveckling än sitt jämförelseindex. Något Stenkil förklarar genom deras högre exponering mot IT, kommunikationstjänster och hälsovård.

”Överlag har marknadens aptit varit låg för innovativa tillväxtbolag med högre värderingsnivåer. Det är därför betryggande att rapportsäsongen hittills visat att portföljbolagens verksamhet fortsätter att utvecklas väl” avslutar förvaltaren.

De största innehaven i portföljen var Embracer, Fortnox och Biotage med portföljvikter om 5,70, 5,39 respektive 4,37 procent.

Största sektorer i fonden var informationsteknik, kommunikationstjänster och hälsovård med portföljvikter om 38,8, 31,2 respektive 20,6 procent.

Gällande fondens geografiska exponering hade Sverige störst exponering med 59,2 procent av allokerat kapital, följt av USA med 11,1 procent.

Swedbank Robur Ny Teknik, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-10,76
Fond i år, förändring i procent-25,22

Linn Wirdemo
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons