Swedbank Robur Fastighet ökade 4,74 procent i mars – positiva bidrag från Prologis, Sagax och Life Storage

Fonden Swedbank Robur Fastighet steg 4,74 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,00 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Fredrik Mattsson.

Positiva bidragsgivare under månaden till fondens relativa avkastning var bland annat Prologis, Sagax och Life Storage.

”Prologis är ett välskött amerikanskt fastighetsbolag som äger en rad stadsnära logistikfastigheter på global basis. Sagax är ett svenskt bolag som äger fastigheter för lager samt lätt industri i huvudsak i Sverige och Finland. Life Storage är ett amerikanskt bolag som äger fastigheter för magasinering. Det är ofta förråd som hyrs ut under en begränsad tid till exempel i samband med en flytt”, skriver Mattsson.

I den negativa vågskålen fanns bland annat Vonovia, Katitas och CBRE.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Prologis, American Tower Corp och Balder med portföljvikter om 8,46, 6,94 respektive 6,52 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var USA största region med 51,1 procent av allokerat kapital, därefter följde Sverige med 23,8 procent av exponeringen.

Swedbank Robur Fastighet, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent4,74
Fond i år, förändring i procent-5,00

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons