Swedbank Robur Fastighet ökade 3,79 procent i november – positiva bidrag från Equinix

Publicerad

Fonden Swedbank Robur Fastighet steg 3,79 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 22,92 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Fredrik Mattsson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de starkaste bidragsgivarna till fondens absoluta avkastning under månaden var Equinix, Sagax och Balder. Equinix var även starkt bidragande till den relativa avkastningen. Ytterligare bidrag till den relativa avkastningen kom från att fonden ej äger Public Storage eller Extra Space Storage.

National Storage, Life Storage och Ichigo bidrog minst till absoluta avkastningen. National Storage, Life Storage och Equity Lifestyle bidrog även starkt negativt till den relativa avkastningen.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Prologis, American Tower och Equinix med portföljvikter om 8,22, 7,68 respektive 6,11 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot USA med 51,1 procent av allokerat kapital. Därefter följde Sverige och Japan med vikter om 23,4 respektive 6,6 procent.

Swedbank Robur Fastighet, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent3,79
Fond i år, förändring i procent-22,92

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons