Swedbank antar klimatmål för sin sjöfartsportfölj

Publicerad

Swedbank har antagit ett klimatmål för sin sjöfartsportfölj, ett beslut som innebär att klimathänsyn kommer att integreras i bankens lånebeslut för fartygsfinansiering.

Det nya målet innebär att den finansierade utsläppsintensiteten i Swedbanks sjöfartsportfölj år 2030 ska vara i linje med Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) mest ambitiösa reduktionsbana. Detta innebär praktiskt att portföljens genomsnittliga utsläppsintensitet ungefär ska halveras.

– Swedbank fortsätter att stärka sitt hållbarhetsåtagande genom att anta ytterligare klimatmål. Sjöfarten är den sjätte sektorn där vi mäter och sätter upp mål för vårt klimatavtryck. Tillsammans täcker dessa mål cirka 80 procent av vår utlåningsportfölj. Det innebär att vi med våra kunder fortsätter att påskynda omställningen, säger Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef på Swedbank.

Hur stor exponering som Swedbank de facto har mot shippingområdet anges inte i pressmeddelandet.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons