Sveriges råstålsproduktion ökade med 2,5 procent på årsbasis i februari

Publicerad

Sveriges råstålsproduktion ökade med 2,5 procent på årsbasis till 398 tusen ton i februari. Månaden innan var tillväxten -10,8 procent.

Hittills i år, YTD, har råstålsproduktionen minskat med 4,5 procent till 780 tusen ton.

– Företagen producerade mer råstål under februari än i fjol men ökningen räcker inte för att kompensera det tillfälliga produktionsbortfallet i januari, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Sverigefebruari, 2022januari, 2022Råstålsproduktion, månad, miljoner ton0,3980,382Råstålsproduktion, månad, förändring i procent2,5-10,8Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton0,780Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent-4,5

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons