Sveriges inköpschefsindex för industrin minskade i december (uppdatering)

(Tillägg i hela nyheten)

Sveriges inköpschefsindex för industrin minskade i december.

Industriindexet sjönk till 62,1 i december, från föregående månad som var nedreviderat till 63,1 från preliminärt 63,3.

”Även om tillväxttakten i industrin har dämpats under de senaste månaderna är det alltjämt en robust och motståndskraftig industrikonjunktur som framträder trots utbudsstörningar och en ökad osäkerhet kring smittspridningen av omikron och dess effekter på konjunkturen”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Nedgången i december kom främst från orderingången men även lager och leveranstider hade en dämpande effekt på PMI-total.

Prisökningar från leverantörsledet är fortsatt utbrett även om index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk för andra månaden i rad till 87,9 i december. ”Något som tenderar att leda till fortsatt höga producentprisökningar de närmaste månaderna”, säger Kennemar.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Sverigedecember, 2021november, 2021RevideradInköpschefsindex för industrin62,163,363,1

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons