Svenska Nyttobostäders emission tecknades till 81,6 procent

Publicerad

Svenska Nyttobostäders emission tecknades till 81,6 procent

Fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder har tillförts drygt 204 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och kvittning via sin företrädesemission. Emissionen tecknades till 81,6 procent, varav cirka 78,9 procent med stöd av teckningsrätter.

Alm Equity har även kvittat ett lån om cirka 31 miljoner kronor, motsvarande 885 696 stamaktier.

Arctic Securities var rådgivare.

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons