Svenska nybilsregistreringarna sjönk 20,4 procent i december, spår uppgång 8 procent i år – Bil Sweden

De svenska nyregistreringarna av personbilar sjönk med 20,4 procent i december jämfört med samma månad 2020. Det var sjätte månaden i rad med sjunkande tal. Månaden innan var det en nedgång med 20,8 procent. Det visar preliminära siffror från Bil Sweden

För helåret 2021 steg nybilsregistreringarna 3,1 procent till 300 982 personbilar.

Nyregistreringarna av laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, minskade med två procent i december, men andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna av personbilar uppgick till 60,7 procent, jämfört med 49 procent i december 2020.

De laddbara bilarna stod för 45 procent av nyregistreringarna under 2021 jämfört med 32 procent för 2020, antalet uppgick till 135 302.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton steg med 25,2 procent i december. För helåret blev utfallet en uppgång med 6,9 procent.

För 2022 spår Bil Sweden 325 000 nya personbilar, vilket innebär en ökning med 8 procent mot 2021.

Prognosen för andelen laddbara bilar 2022 är 60 procent av nyregistreringarna, där elbilarnas andel uppgår till 34 procent och laddhybridernas till 26 procent.

– Vår prognos om ökade registreringar i år ska ses mot bakgrund av att det råder stor osäkerhet kring hur bristen på halvledare, andra komponenter och insatsvaror kommer att utvecklas. Samtidigt är efterfrågan i konsumentledet fortsatt stark och orderböckerna fyllda. För att nå den höga prognosen för laddbara bilar och en gynnsam omställning är det viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut i takt med att elbilarna blir allt fler och att styrmedlen är rätt utformade, förutsägbara och långsiktiga, inte bara vid köp utan även vid brukandet av bilen, säger Bil Swedens vd Mattias Bergman.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons