Svenska kronan når lägsta nivån mot euron sedan oktober 2020

Förtroendet i svenska kronan har gått ned och deprecieras nu kontra euron. Vid skrivande stund kostar en euro så mycket som 10,51 kronor, vilket är den högsta noteringen sedan oktober 2020.

Det sker i samband med en mindre riskvilja på marknaden och utsikter om en allt mer hökaktig Fed.

I samband med börsras och negativa investerarsentiment brukar oftast säkerhet premieras och många flyttar då sina tillgångar till stabila valutor som euro och dollar.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons