Svensk Exportkredit (SEK) ökade vinsten

Publicerad

Svensk Exportkredit (SEK) ökade såväl intäkterna som vinsten i det andra kvartalet.

De totala intäkterna uppgick till 663 miljoner kronor (405). Räntenettot uppgick till 724 miljoner kronor (505).

Rörelsekostnaderna uppgick till 181 miljoner kronor (173).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 482 miljoner kronor (232).

Kreditförlusterna uppgick till 256 miljoner kronor (19).

Rörelseresultatet blev 226 miljoner kronor (213). Nettoresultatet blev 179 miljoner kronor (171).

”Vi ser en god tillväxt i utlåningsportföljen som under första halvåret växer med 5,2 procent främst drivet av en fortsatt hög direktutlåning till svenska exportbolag. Den ökande utlåningsportföljen med en längre genomsnittlig löptid bidrar till ett högre och mer stabilt räntenetto”, uppger vd Magnus Montan.

Han fortsätter.

”Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen av SEK:s affär under resterande del av året.”

Svensk Exportkredit (SEK), MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Intäkter66340563,7%
Räntenetto72450543,4%
Rörelsekostnader-181-173
Rörelseresultat före kreditförluster482232107,8%
Kreditförluster-256-19
Rörelseresultat2262136,1%
Nettoresultat1791714,7%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons