Sustainable Energy Solutions tecknar avsiktsavtal med Veidekke och Filipstads kommun

Publicerad

Energiteknikbolaget Sustainable Energy Solutions har tecknat avsiktsavtal med Veidekke Entreprenad och Filipstads kommun.

Parterna ska samverka i en förstudie i syfte att utröna möjligheterna att använda nedlagda gruvor i Filipstads kommun för energilagring och söka skapa och utveckla ett grönt kluster/testbädd för energilagring i kommunen.

”Händelserna i vår omvärld har nu ytterligare accelererat utbyggnaden av energiproduktion i Europa. De energislag som kan byggas på kort sikt är vind- och solenergi, då krävs hållbara projekt för att kunna lagra energin för att behålla ett robust elnät och ett stabilt elpris. Vi ser nu fram emot att samarbeta med lokala aktörer i Filipstad för att inventera och utveckla ett energilagringskluster i regionen”, säger Lise Toll, vd för SENS, i ett pressmeddelande.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons