Finwire

Sustainable Energy Solutions företrädesemission blev övertecknad

Uppdaterad 2021-03-05
Publicerad 2021-03-05

Värmepumpsbolaget Sustainable Energy Solutions företrädesemission av units på 14,1 miljoner kronor tecknades till 220 procent och blev därmed övertecknad. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tillförs genom nyemissionen en emissionslikvid om 14,1 miljoner kronor före emissionslikvid, varav 3,5 miljoner kronor har erlagts genom kvittning mot utestående lån som lämnats av bolagets huvudägare Meus Liberi Tripudium. Bolaget tillförs därmed netto 10,6 miljoner kronor i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. Bolaget genomför även en riktad nyemission av units som tilldelas garanterna och utgör garantiersättningen.

Sustainable Energy Solutions kommer efter nyemissionen att ha 49,30 miljoner aktier utestående. Bolaget har även 13,59 miljoner teckningsoptioner TO 1, 13,59 miljoner teckningsoptioner TO 2, 1,16 miljoner teckningsoptioner TO 3 och 1,16 miljoner teckningsoptioner TO 4 utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser