Styrelsen och ledningen i Pexa avser utnyttja teckningsoptioner för att teckna aktier

Medicinteknikbolaget Pexas styrelse och ledning avser att utnyttja sina teckningsoptioner TO 1B för att teckna aktier i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelseordförande Claes Holmberg, styrelseledamoten Anna-Carin Olin, teknikchefen Svante Höjer samt forskningschefen Jörgen Östling meddelar att de avser utnyttja sin andel av TO 1B för teckning av B-aktier i Pexa. De äger tillsammans 218 376 teckningsoptioner.

Nytillträdde vd Tomas Gustafsson har förvärvat 110 000 TO 1B i syfte att teckna aktier i bolaget.

Två teckningsoptioner TO 1B ger rätt att teckna en ny B-aktie. Utnyttjandet av teckningsoptioner i pågående teckningsoptionsrunda innebär ett ökat innehav för dessa personer i styrelse och ledning motsvarande 164 187 aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons