Finwire

Studsvik rapporterar lägre intäkter och resultat i tredje kvartalet

Uppdaterad 2021-10-21
Publicerad 2021-10-21

Kärnteknikbolaget Studsvik redovisar lägre intäkter och resultat i tredje kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 3,1 procent till 181,8 miljoner kronor (187,7).

Rörelseresultatet blev 21,9 miljoner kronor (23,1), med en rörelsemarginal på 12,0 procent (12,3).

Exklusive jämförelsestörande poster försämrades rörelseresultatet till 10,5 miljoner kronor (23,1).

Resultatet före skatt var 20,3 miljoner kronor (21,8).

Resultatet efter skatt blev 14,7 miljoner kronor (18,7), en minskning med 21,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,79 kronor (2,28), vilket innebär en minskning med 21,5 procent mot föregående år.

Den minskade försäljningen i tredje kvartalet beror främst på en låg licensförsäljning inom Scandpower.

Studsvik, MkrQ3-2021Q3-2020FörändringNettoomsättning181,8187,7-3,1%Rörelseresultat21,923,1-5,2%Rörelsemarginal12,0%12,3%Resultat före skatt20,321,8-6,9%Nettoresultat14,718,7-21,4%Resultat per aktie, kronor1,792,28-21,5%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in