Studsvik ökar omsättning och rörelsevinst

Publicerad

Kärnteknikbolaget Studsvik redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 5,2 procent till 213,6 miljoner kronor (203,1).

Rörelseresultatet blev 12,0 miljoner kronor (8,2), med en rörelsemarginal på 5,6 procent (4,0).

Resultatet före skatt var 9,7 miljoner kronor (6,2).

Resultatet efter skatt blev 5,1 miljoner kronor (3,1), en ökning med 64,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,62 kronor (0,38), vilket innebär en ökning med 63,2 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 34,5 miljoner kronor (-34,5).

Studsvik, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning213,6203,15,2%
Rörelseresultat12,08,246,3%
Rörelsemarginal5,6%4,0%
Resultat före skatt9,76,256,5%
Nettoresultat5,13,164,5%
Resultat per aktie, kronor0,620,3863,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet34,5-34,5

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons