Studentbostäder genomför aviserad företrädesemission på 331 miljoner kronor

Publicerad

Fastighetsbolaget Studentbostäders styrelse har beslutat att genomföra den tidigare aviserade företrädesemissionen på 331 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren är 3:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till
teckningskurs 1 krona per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 9 oktober och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 10 oktober. Teckningstiden löper från 13 oktober till 27 oktober och handel med teckningsrätter sker den 13 oktober till 24 oktober.

Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av lämnade teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka bolagets finansiella ställning som försämrats till följd av höjda räntor. Bolaget har i samband med emissionen också sökt om ändrade villkor för sina obligationer hos obligationsinnehavarna.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons