Strax: Strategiskifte – Penser

Publicerad

Distributions segmentet fortsätter att leverera

Omsättningen för perioden uppgick till EUR 22,2m (23,2) vilket innebär en förändring om -4,2%. Distributionssegmentet fortsätter att växa och visar god lönsamhet med en bruttomarginal på 22,2% (31,3%). Bruttomarginalen är lägre än föregående år och är i den lägre delen av spannet, 20–30%, där vi förväntar oss att den ska vara. Own brands har haft ett tuffare kvartal och uppvisar en minskande omsättning, -44%. Segmentet tyngdes av utvecklingen inom Health and Wellness kategorin. Det positiva för segmentet är att det uppvisar en positiv bruttomarginal. STRAX EBIT för perioden uppgick till EUR 1 011k vilket var över våra förväntningar.

https://docs.penser.se/a/3361/STRAX_Q3_Strategiskifte.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/strategiskifte-strax

Penser Access

Annons