Strand Företagsobligationsfond ökade 0,24 procent i mars – förväntar sig en tydlig ändring i Riksbankens hållning

Fonden Strand Företagsobligationsfond steg 0,24 procent i mars. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Mari Fors Rhenman och Carl Johan Lagercrantz.

Inledningsvis skriver förvaltarna att månaden präglades av kriget i Ukraina vilket resulterade i hög volatilitet.

”Under februari sålde fondandelsägare företagsobligationsfonder för strax över 5 miljarder kronor. Statistiken för mars är ännu ej publicerad men vi tolkar marknaden som att utflöden fortsatte en bit in i månaden för att sedan stabilisera sig under andra halvan”, skriver förvaltarna.

Fortsatt stigande räntor och ökad inflationsoro har försvårat läget för världens centralbanker. Amerikanska Fed genomförde sin första höjning av styrräntan under mitten av mars och centralbanken menar att ytterligare sex räntehöjningar väntar för att stävja inflationen. Även i Europa och i Sverige ligger inflationen på väldigt höga nivåer och förvaltarna tror att Riksbanken kommer annonsera en tydlig tidigarelagd räntehöjning när man sammanträder den 20:e april.

Den amerikanska tioåringen steg till 2,33 procent under mars. Svenska och tyska långräntor har också stigit där den svenska gått från 0,6 till 1,20 procent och motsvarande i Tyskland har stigit från 0,13 till 0,57 procent.

”Ser vi till kreditspreadarna så har även dessa rört sig kraftigt under månaden. Det europeiska High Yield-indexet crossover var som högst uppe på 420 punkter för att sedan falla tillbaka till 340 punkter vid sista dagen av månaden”, skriver förvaltarna.

Gällande fondens portföljallokering vid månadsskiftet uppgick andelen likviditet till 20 procent, andelen marknadsrisk uppgick till 56 procent och andelen high yield uppgick till 24 procent.

Strand Företagsobligationsfond, %mars, 2022Fond MM, förändring i procent0,24

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons