Storskogen vill emittera ytterligare obligationer för upp till 1 miljard kronor

Förvärvskonglomeratet Storskogen överväger att emittera ytterligare upp till 1 miljard kronor i icke säkerställda obligationer, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen skulle vara inom bolagets befintliga ramverk på 5 miljarder kronor, varav 2 miljarder är redan utestående.

Bolaget har gett DNB Markets, Nordea, SEB och Swedbank i uppdrag att arrangera en rad investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för den nya emisisonen. Dessa kommer att hållas den 20 januari.

Storskogen tänker använda emissionslikviden för generella ändamål inklusive förvärv, företagsinvesteringar och återbetalningar av befintlig skuld.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons