Storskogen förvärvar två brittiska bolag

Publicerad

Förvärvskonglomeratet Storskogen förvärvar två brittiska bolag och koncernen har därmed gjort fem förvärv i Storbritannien.

Storskogen förvärvar en majoritetsandel i Extra UK. Bolaget är en distributör av premiumklassade cykeldelar och accessoarer, med en omsättning om 27,9 miljoner pund och en årligt rörelseresultat, ebit, om 3,5 miljoner pund för räkenskapsåret som slutade 31 oktober 2021. Extra UK verkar från sitt huvudkontor i Northamptonshire med en personalstyrka om 32 heltidsanställda.

Storskogen förvärvar även en majoritetsandel i Stop Start Transport. Bolaget är verksamt inom logistik, magasinering och distribution i Storbritannien med en omsättning om 6,4 miljoner pund för den senaste tolvmånadersperioden som avslutades den 31 januari 2022. Stop Start verkar från sitt huvudkontor i West Midlands och har 51 heltidsanställda.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons