Storebrand USA ökade 1,99 procent i augusti – räntetoppen tros ha nåtts i USA

Publicerad

Fonden Storebrand USA steg 1,99 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,40 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 22,78 procent och är därmed sämre än index som har ökat 24,78 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Andreas Poole.

Initialt kommenteras att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta tappat 2 procent under augusti månad.

Vidare skriver förvaltaren att högre räntor fortsätter utmana aktiemarknaden även om teknikaktier, eller snarare ’AI-aktier’ som förvaltaren uttrycker det, utvecklats väl. En mjuklandning är enligt förvaltaren det mest förväntade scenariot.

Framåt ser man att AI-bolagen sannolikt kommer prägla aktiemarknaderna även framöver.

”Räntetoppen har troligtvis nåtts i USA men ränteplatå är mer korrekt om man tror på ’högre under en längre tid’-scenariot. Högre räntor och penningpolitiken har dessutom en eftersläpning om upp till två år innan den fulla effekten syns”, skriver förvaltaren.

Sektorerna med störst allokering var teknik, finans samt sjukvård. Dessa stod för 31,8, 13,9 respektive 13,2 procent.

De största innehaven vid månadsskiftet var Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet och Meta Platforms med portföljvikter om 7,5, 6,0, 3,2, 2,2 respektive 1,7 procent.

Storebrand USA, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent1,99
Index MM, förändring i procent2,40
Fond i år, förändring i procent22,78
Index i år, förändring i procent24,78

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons