Storebrand Europa minskade 0,11 procent i augusti – högre räntor fortsätter utmana aktiemarknaden

Publicerad

Fonden Storebrand Europa minskade 0,11 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,08 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,67 procent och är därmed bättre än index som har ökat 18,15 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Lars Qvigstad Sørensen.

Initialt kommenteras att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta tappat 2 procent under augusti månad.

Vidare skriver förvaltaren att högre räntor fortsätter utmana aktiemarknaden även om teknikaktier, eller snarare ’AI-aktier’ som förvaltaren uttrycker det, utvecklats väl. En mjuklandning är enligt förvaltaren det mest förväntade scenariot.

Framåt ser man att AI-bolagen sannolikt kommer prägla aktiemarknaderna även framöver.

”Räntetoppen har troligtvis nåtts i USA men ränteplatå är mer korrekt om man tror på ’högre under en längre tid’-scenariot. Högre räntor och penningpolitiken har dessutom en eftersläpning om upp till två år innan den fulla effekten syns”, skriver förvaltaren.

Största sektorer var samtidigt finans, sjukvård och industri. Sektorerna hade viktningar på 20,2, 17,8 respektive 17,3 procent.

Nestle, Novo Nordisk, ASML Holdings, Astra Zenca samt Novartis var fondens fem största innehav vid månadsskiftet. Dessa innehav hade portföljvikter om 3,5, 3,2, 2,6, 2,3 respektive 2,1 procent.

Storebrand Europa, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,11
Index MM, förändring i procent0,08
Fond i år, förändring i procent19,67
Index i år, förändring i procent18,15

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons