Storbritanniens huspriser (Halifax) redovisade största ökningen på 14 år i december (uppdatering)

(uppdatering avser hela texten)

Storbritanniens huspriser ökade i månadstakt i december. Mätt som årstakt ökade priserna med 9,8 procent, vilket är den högsta ökningstakten som noterats på 14 år enligt Tradingeconomics.

Senast ökningstakten var så hög var i juli 2007.

På månadsbasis steg huspriserna 1,1 procent (+1,0). Det visar siffror från Halifax.

Låga boräntor och litet utbud bidrog till den kraftiga ökningen. Snitthuset kostar nu 276 091 pund. Mätt i pund har inte ökningen varit så stor på ett år sedan mars 2003.

Storbritannien, %december, 2021november, 2021Huspriser, MM1,11,0

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons