Storägaren Originat har sålt hela innehavet i Electra Gruppen

Storägaren Originat har sålt hela sitt innehav på 530 000 aktier i hemelektronikkedjan Electra Gruppen. Original passerar därmed flaggningsgränsen på 10 procent och äger nu inga aktier i Electra Gruppen. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Ägarbilden i Electra Gruppen genomgår nu stora förändringar till följd av samgåendet med Elon Group. Electra Gruppen kommer också att byta namn till Elon.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons